دانشکده مدیریت. برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مدیریت تولید و عملیات

۱۵ آذر ۱۳۹۶ مدیریتی

دانشجو : مهران سلیمی

عنوان رساله :  ” ارائه مدل بلوغ شرکتهای مادر برای تبدیل شدن به ارائه دهنده راهکار”

اساتید راهنما: دکتر سید مصطفی رضوی، دکتر نیما مختارزاده

اساتید مشاور: دکتر محمود احمدپور داریانی ، دکتر علی رجب زاده

اساتید داور: دکتر مهدی محمدی ، دکتر سهپر قاضی نوری

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم