دانشکده مدیریت. انتصاب آقای دکتر علی حیدری به سمت مسئول مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ مدیریتیدوشنبه، ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

بر اساس حکمی از سوی آقای دکتر حسنقلی پور رئیس محترم دانشکده مدیریت آقای دکتر علی حیدری استادیار گروه آموزشی MBA دانشکده مدیریت به سمت مدیر مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت انتخاب گردیدند.

 

بر اساس حکمی از سوی آقای دکتر حسنقلی پور رئیس محترم دانشکده مدیریت آقای دکتر علی حیدری استادیار گروه آموزشی MBA دانشکده مدیریت به سمت مدیر مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت انتخاب گردیدند. بر همین اساس در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در محل اتاق شورای دانشکده ضمن تقدیر و تشکر از آقای دکتر مجتبی امیری مدیر سابق مرکز ، آقای دکتر علی حیدری ضمن معرافه از سوی ریاست محترم دانشکده، برنامه های خود را نیز ارائه نمودند. در این جلسه همچنین آقای دکتر منوچهر انصاری به عنوان مدیر گروه آموزشی MBA به حضار معرفی شدند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم