حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۵-۹۶ دانشگاه پیام نور

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ مدیریتی

PNUEB

امکان حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه پیام نور از ۲۶ بهمن آغاز می شود.

PnuebNews:

تمدید مجدد حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه پیام نور تا ۹ اسفند ۹۵

—————————————————————————————————

طبق اطلاعیه جدید دانشگاه پیام نور ، حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تا ۸ اسفند ماه تمدید شد.

——————————————————————————————————

براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ، حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه پیام نور از مورخ سه شنبه ۲۶ بهمن آغاز و تا ۵ اسفند ادامه دارد.

——————————————————————————————————

براین اساس تمامی دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور می توانند در این مهلت نسبت به حذف و اضافه دروس و یا حتی انتخاب واحد اقدام کنند.

دانشجویانی که تا هم اکنون نتوانسته اند انتخاب واحد کنند ، می توانند در مهلت حذف و اضافه نسبت به اخذ دروس اقدام کنند. هر دانشجو برای انتخاب واحد باید بدهی قبلی خود را تصفیه و همچنین شهریه ثابت این ترم را نیز پرداخت کرده باشد.

دانشجویانی که شهریه نیمسال دوم ۹۶-۹۵ خود را بطور کامل پرداخت کرده اند ، چنانچه در حذف و اضافه شهریه آنها افزایش یابد ، باید فرم واریز را از سیستم گلستان دریافت و الباقی مبلغ را پرداخت نمایند. اما اگر شهریه آنها نسبت به مقداری که قبلا پرداخت کرده بودند کاهش داشت ، مبلغ مابه تفاوت در سیستم گلستان برای آنها ثبت می شود و از شهریه ترم آینده آنها کم می شود.

همانطور که تابحال چندین بار گفته ایم دانشجویان ترم آخر اگر درسی برای آنها ارائه نشده بود ، حتما به کارشناس رشته خود مراجعه کنند تا امکان اخذ واحدهای موردنظر برایشان فراهم شود.

همچنین تمامی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری پیام نور می توانند از وام قرض الحسنه شهریه برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ استفاده کنند

خانواده های نیروهای مسلح نیز می توانند شهریه خود را با حکمت کارت پرداخت نمایند (امکان پرداخت شهریه پیام نور با حکمت کارت از طریق سیستم گلستان وجود دارد)

 

 

امتیاز دهید

۸ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم