بخشنامه های مهم برای دانشجویان ترم آخر پیام نور

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ مدیریتی

PNUEB

دانشجویان ترم آخر پیام نور می توانند بدون محدودیت تا سقف ۲۴ واحد انتخاب واحد نمایند.

PnuebNews:

دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای به واحدهای دانشگاهی سراسر کشور اعلام نمود ، دانشجویان مقطع کارشناسی که ترم آخر هستند می توانند تا سقف سه درس (به عبارتی ۶ واحد) از دروس معارف اخذ کنند.

بدین ترتیب اگر دانشجویی ترم آخر باشد و سه درس از دروس معارفی وی باقی مانده باشد می تواند هر سه را انتخاب نماید. اما باید توجه داشت که این بخشنامه تنها برای دانشجویان ترم آخر می باشد و سایر دانشجویان طبق قوانین فقط می توانند در هر ترم یک درس معارفی اخذ کنند.

دانشجوی ترم آخر در دانشگاه پیام نور به چه کسی اطلاق می شود؟

دانشجویی در دانشگاه پیام نور ترم آخری محسوب می شود که کمتر از ۲۴ واحد از کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی وی باقیمانده باشد.

نکته مهم در این زمینه این است که مابقی واحدهای دانشجو در سیستم گلستان باید با نمرات قبولی ثبت نهایی شده باشد و تنها کمتر از ۲۴ واحد برای فارغ التحصیلی وی باقیمانده باشد، اگر ۲۵ واحد دیگر لازم باشد تا اخذ کند و فارغ التحصیل شود دانشجوی ترم آخر حساب نمی گردد.

تمامی دانشجویانی که براساس محاسبه های شخصی و براساس اطلاعاتشان در سیستم گلستان ، تنها تا ۲۴ واحد دیگر برای فارغ التحصیلی نیاز دارند ، لازم است به کارشناس رشته خود مراجعه کنند تا او پس از محاسبه دروس دانشجو ومشاهده نمرات وی ، دانشجو ترم آخر بودن او را تائید نماید.

موارد و نکاتی که تنها برای دانشجویان ترم آخر صدق می کند

۱- یک دانشجوی پیام نور که ترم آخری بودن او تائید شده است ، می تواند بدون در نظر گرفتن معدل ترم قبل تا سقف ۲۴ واحد درس اخذ نماید.

۲- برای دانشجوی ترم آخری رعایت پیش نیاز و هم نیاز ضرورتی ندارد و او می تواند تمامی دروس باقیمانده را اخذ نماید.

۳- دانششجوی ترم آخر پیام نور اگر در هنگام انتخاب واحد مشاهده نمود که برخی از دروس برای وی ارائه نشده اند (مثلا به دلیل ارائه دروس براساس ترم های زوج و فرد) ، باید به کارشناس رشته خود مراجعه کند تا او سایر دروس مورد نیاز را برای وی قابل انتخاب و در دسترس قرار دهد.

۴- اگر دانشجو تنها دودرس برای فارغ التحصیلی نیاز داشته باشد ، می تواند آن دو درس را معرفی به استاد بردارد.

۵- دانشجویی که ترم آخر است می تواند بدون محدودیت تا ۳ درس (۶ واحد) معارف را اخذ نماید.

در پایان مجدداً یادآوری می کنیم که دانشجویان پیام نور زمانی ترم آخر حساب می آیند که تنها تا ۲۴ واحد از واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی وی باقیمانده باشد، اگر ۲۵ واحد مانده باشد او دانشجوی ترم آخر حساب نمی آید و باید دروس خود را طبق روال معمول در دو ترم و با تمامی قوانین موجود برای انتخاب واحد اخذ نماید.

امتیاز دهید

۷ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم